Her er en lille liste med interessante citater fra forskellige personer.

Hvis du mener at have et relevant citat skal du være mere end velkommen til at sende det til os, og så skal vi nok smide det på siden hvis vi mener det passer ind.

Du kan sagtens narre alle folk i nogen tid, og nogle folk hele tiden, men du kan ikke narre alle folk hele tiden.
    -Abraham Lincoln

Religion er Djævelens værk!
    -Adam Langwadt Christensen

Som om det ikke var rigeligt, at vi hvert år tvangsfodres med historier om en bi-jobbende tømrer, der levede for 2000 år siden.
    -Anders Barnhoft

Hvad enten vi taler kristendom eller islam, skal der være mulighed for en kritisk analyse, humor og vitser.
    -Anders Fogh Rasmussen

Jeg længes efter den dag hvor menneskeheden vågner op og erklærer religion for en mental sygdoms epidemi.
    -Anton McNeal (Frit oversat)

Tag ikke livet alvorligt. Du slipper ikke ud af det i live.
    -Bugs Bunny

Der findes to slags mennesker: de, der siger til Gud, "Din vilje ske," og de, til hvem Gud siger, "OK, du får det, som du vil."
    -C. S. Lewis

Eksisterer der noget mere guddommeligt, ikke blot hos  mennesket, men overalt i himlen og på jorden, end fornuften?
    -Cicero

Hvis bare det var lige så let at finde sandheden som at afsløre løgnen.
    -Cicero

Kirken er den mandlige dominans' sidste bastion.
    -Cynthia Wedel

In the beginning, the universe was created. This made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move.
    -Douglas Adams (The Hitchhikers Guide to the Galaxy)

Mennesket straffes af sine synder, ikke for dem.
    -Elbert Hubbard

For religionen er det hellige sandt, for filosofien er det sande helligt
    -Feuerbach

En hurtig tur gennem galeanstalten gør det klart, at tro ikke beviser noget.
-Friedrich Nietzsche

Gud er død!
    -Friedrich Nietzsche

I himlen er alle de spændende mennesker fraværende.
    -Friedrich Nietzsche

Jeg føler mig ikke forpligtet til at tro på, at den samme Gud som skænkede os sanserne, fornuften og intellektet, forventer af os at vi skal give afkald på samme.
    -Galileo Galilei

Det faktum at en troende er lykkeligere end en skeptiker, er ikke anderledes fra det faktum, at en fuld mand er lykkeligere end en der er ædru. Godtrohedens salighed er en tarvelig og farlig egenskab.
    -George Bernard Shaw

Martyrium er den eneste måde, en mand kan blive berømt på uden at besidde evner.
    -George Bernhard Shaw

Hvis der kun er én Gud, hvorfor er der så så mange religioner?
    -George Lucas

Religion er en fundamental modsætning til alt hvad jeg agter højt - mod, klarhed i tanke, ærlighed, retfærdighed og sidst men ikke mindst, kærlighed til sandhed.
    -H. L. Mencken

Når mænd i nogle tilfælde beder om respekt og tolerance over for deres religion, kræver de i realiteten at få samfundets blåstempling af, at piger og kvinder skal behandles anderledes end drenge og mænd. Svaret bør være et rungende nej.
    -Helle Ib

Ofte har man på fornemmelsen, at verden ville være et fredeligere sted - og at kvinder ville have det lettere - hvis religion udelukkende var et personligt anliggende.
    -Helle Ib

Hva' nu hvis vi har valgt den forkerte gud?. Hver gang vi går i kirke gør vi ham bare mere og mere sur.
    -Homer Simpson

Vi må tro på den fri vilje, vi har ikke noget valg.
    -Isaac Singer

Eksistentialisme er ikke så ateistisk at den slider sig selv op i påvisningen af at Gud ikke eksisterer. Derimod erklærer den at selvom Gud eksisterede så ville det ikke forandre noget.
    -Jean-Paul Sartre

De fleste mennesker har en slags religion. I hvert fald ved de, hvilken kirke de ikke bryder sig om.
    -John Erskine

Kun de viseste vise og de tåbeligste tåber forandrer sig aldrig.
    -Konfucius

Politik og religion for sig. Når vandene i disse år alligevel krydses, er det, fordi kampen om sjælene er blevet så intens, at nogen forsøger sig med genvejen. Gud har ret!
    -Kresten Shultz-Jøregensen

Vær varsom med dine tanker. De kan blive til ord før du aner det.
    -Lara Gassen

Jeg er stadigvæk ateist. Gud ske tak og lov.
    -Luis Bunuel

Det er ikke de dele af Biblen jeg ikke forstår som volder mig besvær men de dele som jeg forstår.
    -Mark Twain

Kristendommen vil utvivlsomt overleve på jorden ti århundreder endnu - udstoppet og på museum.
    -Mark Twain

Ingen ville huske den barmhjertige samaritan alene for hans gode hensigter - han havde også penge.
    -Margaret Thatcher

Uden kirke - intet helvede.
    -Max Frisch

Mennesket er bestemt helt vanvittigt; det kan ikke skabe en flue, men skaber sig alligevel guder i dusinvis!
    -Michel de Montaigne

Jeg vil have lov til at sige, at Jesus er en gammel pissekost. Min ytringsfrihed er ikke mindre vigtig end andres religiøse følelser.
    -Mikael Rothstein

Man behøver ikke bekymre sig om, hvad folk tænker, hvis man ved, hvor sjældent de gør det.
    -Olin Miller

Hvis Gud har talt, hvorfor er verden så ikke overbevist?
    -Percy Bysshe Shelly

Vores uvidenhed er Gud; det vi ved er videnskab.
    -Robert G. Ingersoll

Når Jehovas Vidner alligevel går fra dør til dør, kunne de så ikke gøre sig nyttige og tage reklamerne med?
    -Sebastian Dorset

Død front! Længe leve evolutionen!
    -Set på T-shirt

Det uhyrlige udsagn, at ateisme er en religion, svarer til at det også ville være en hobby ikke at samle på frimærker.
    -Sidsel Sangild

Insults are the last weapons of those who have been defeated by the facts
    -Ukendt

Jo mere jeg lærer mennesket at kende, jo mere holder jeg af dyrene
    -Ukendt

Man kaster lort på de levende og blomster på de døde
    -Ukendt

For DIG er jeg en ateist; for Gud er jeg den trofaste opposition.
    -Woody Allen

Sidst er her lige et par aftenbønner som alle folk burde kende:

    Herre, lær mig at handle rigtigt, når jeg har uret, og gør mig let at omgåes, når jeg har ret.

    Herre, hjælp mig til at holde min store kæft lukket, til jeg ved hvad jeg fabler om.